Skip to main content

overduurzametonijn.org

Leer meer over duurzame tonijn en de inspanningen die toonaangevende bedrijven doen om deze belangrijkste voedselbron te beschermen, inclusief het bedrijf dat het tonijnproduct produceert dat u onlangs hebt gekocht.

In 2022 werd wereldwijd meer dan 5.2 miljoen ton tonijn gevangen: 57% was gestreepte tonijn, gevolgd door geelvintonijn (30%), grootoog-tonijn (7%) en witte tonijn (5%). Blauwvintonijn nam 1% van de wereldwijde vangst voor zijn rekening.

86% van de tonijnvangst ter wereld komt uit bestanden met een ‘gezond niveau van overvloed’. Toch moet alle tonijn tegen overbevissing worden beschermd. Ga naar onze site om de status van alle tonijnbestanden te bekijken.

Tonijnbeheer

Er zijn 23 commercieel geviste tonijnbestanden bestaande uit gestreepte tonijn, geelvintonijn, grootoog-tonijn, witte tonijn en blauwvintonijn. Deze kaart geeft aan hoeveel tonijn in elke oceaanregio wordt gevist. Hoe groter de cirkel, des te groter de vangst.

Oostelijk deel van
de Stille Oceaan
Atlantische Oceaan Indische Oceaan Zuidelijk halfrond Westelijk deel van de Stille Oceaan

De regeringen van de vislanden beheren gezamenlijk alle tonijnbestanden. Leer meer over deze regionale visserijorganisaties of ‘RFMO’s’.

Vismethoden

Wat betreft de manier waarop vaartuigen vissen, wordt 66% van de tonijnvangst gedaan door ringzegenvaartuigen (netten), 9% door beugvisserijvaartuigen en 7% door hengelvaartuigen. De rest komt van minder gebruikelijk vistuig. Alle vismethoden kunnen echter tot bijvangst leiden en we hebben ze allemaal beoordeeld op hun impact op het milieu. ISSF werkt samen met wetenschappers en visserijdeskundigen aan projecten die deze uitdagingen aanpakken.

Ringzevenvisserij zonder FAD

Deze methode leidt meestal tot een kleine bijvangst, variërend van 0,25% tot 1,97% van de vangst van een schip, afhankelijk van de oceaanregio.*

Ringzevenvisserij met FAD

Ringzevenvisserij met visconcentratievoorzieningen (FAD’s) leidt tot een bijvangst variërend van 1,03% tot 8,39% van de vangst van een schip, afhankelijk van de oceaanregio.*

Beuglijnvisserij

Deze methode heeft een hoge bijvangst: meer dan 20% van de vangst van een schip is bijvangst.*

Hengelvisserij

Deze methode heeft geen grote vangstproblemen wat betreft kwetsbare onbedoelde vissoorten. Deze methode vereist echter het gebruik van levend lokaas, en de gevolgen van de visserij voor deze populaties zijn grotendeels onbekend.

Verbetering van praktijken

Geen enkele maatregel alleen zal leiden tot een duurzame tonijnvisserij. In plaats daarvan zijn gecoördineerde inspanningen in de loop der tijd nodig in alle oceanen waar naar tonijn wordt gevist.

Vele bedrijven in de tonijnindustrie streven naar samenwerking met ISSF om continu verbeteringen door te voeren. Wij hebben ook een reeks praktijken of ‘milieubeschermingsmaatregelen‘ vastgesteld die door alle naar tonijn vissende schepen zouden moeten implementeren.

U kunt de beste praktijken van toonaangevende tonijnvisschepen nu volgen, in ons Proactief schepenregister.

Toezegging van de industrie

ISSF verwacht van de tonijnsector dat zij hun toezegging wat betreft duurzaam vissen en verantwoord gebruik van zeevis aantonen en versterken. Van beperking van de bijvangst tot producttraceerbaarheid heeft elk bedrijf dat lid is van ISSF toegezegd om te voldoen aan de milieubeschermingsmaatregelen van ISSF en andere beloften gericht op positieve verandering — en om dat een transparante manier te doen met behulp van externe controles.

En tonijnschepen die gebruik maken van alle vismethoden kunnen zich inschrijven in ons ProActive Register (PVR), een online database, en worden gecontroleerd op naleving van specifieke ISSF-duurzaamheidsmaatregelen.

ISSF-milieubeschermingsmaatregelen

Sinds 2009 heeft ISSF milieubeschermingsmaatregelen genomen voor de bevordering en versnelde implementatie van beste praktijken voor verwerkers, handelaren, marketeers en anderen in de zeevisserij — en om de gezondheid van tonijnvisserij op lange termijn te verbeteren.

Elk bedrijf dat lid is van ISSF verplicht zich tot naleving van alle ISSF milieubeschermingsmaatregelen — gericht op diverse aspecten van vaartuigtransacties tot productetikettering — en tot een onafhankelijke controle van de transparantie van de bedrijfsvoering en naleving.